11 tips om jouw bedrijf internationaal uit te breiden

11 tips om jouw bedrijf internationaal uit te breiden

Jouw bedrijf uitbreiden naar het buitenland is vaak een slimme zakelijke zet om je omzet te verhogen, je wereldwijde aanwezigheid te vergroten en de concurrentie voor te blijven. Het zou echter een vergissing zijn om aan te nemen dat het allemaal van een leien dakje zal gaan!

Hier volgen enkele tips die je zullen helpen een internationale expansie met vertrouwen aan te pakken.

1. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de markt waarin je gaat uitbreiden

Voordat je een beslissing neemt over uitbreiding, zul je jouw doelmarkt grondig moeten onderzoeken.
– Je zult moeten weten wat de economische status van die markt is.
– Je zult de plaatselijke cultuur, gewoonten, religie, bestedingsgewoonten en de politieke situatie moeten leren kennen.
– Je zult moeten weten wat de toegangsvoorwaarden zijn voor bedrijven die zich op de markt willen begeven, en welke regels, voorschriften en wetten gelden voor buitenlandse bedrijven die er actief zijn.

Kortom, je moet jouw nieuwe bedrijfsomgeving grondig kennen.

2. Stel vast of je product of dienst levensvatbaar zal zijn op die markt

Tenzij je er heel zeker van bent dat er een markt zal zijn voor jouw product en/of diensten, kan uitbreiden een zeer dure vergissing zijn! Het is van cruciaal belang te onderzoeken wie jouw lokale concurrentie zal zijn. Kun je concurreren met bestaande prijzen in die markt, en hoe zal dat de winstgevendheid beïnvloeden?

3. Zorg ervoor dat je een grondige financiële planning hebt gemaakt

Alvorens uit te breiden naar het buitenland, moet je er zeker van zijn dat je over de nodige financiële middelen beschikt om de uitbreiding tot een goed einde te brengen. Je zult moeten onderzoeken wat de verschillende aspecten van de oprichting van het bedrijf gaan kosten.

Bedenk dat je te maken krijgt met kosten die je misschien nog niet eerder bent tegengekomen.
– Wat zul je moeten betalen aan panden of huurcontracten?
– Wat zijn de overheadkosten voor het opzetten van een bedrijf in een ander land?
– Hoe zullen de plaatselijke vervoerskosten jouw financiering beïnvloeden?
– Hoe verhouden de salarissen zich daar, en zijn er kostbare pakketten die van toepassing zijn bij ontslag?

4. Heb je je aangesloten bij de juiste partners?

Het is veel moeilijker en riskanter om op eigen houtje te beginnen dan om je aan te sluiten bij een netwerk van bestaande zakenrelaties. Een lokale partner met kennis van de markt kan je tijd en geld besparen en je behoeden voor dure fouten. Lokale expertise kan jouw expansie vlotter laten verlopen en minder stress veroorzaken.

5. Leer alles wat van toepassing is op lokale juridische en fiscale kwesties

Het is absoluut cruciaal dat jij en je team over betrouwbare en diepgaande informatie beschikken over de regelgeving en de fiscale situatie die van toepassing zijn op jouw nieuwe doelmarkt. Je zult ook moeten weten welke internationale handelsovereenkomsten en belastingwetten van kracht zijn en hoe dat jouw expansie zal beïnvloeden.

Je zult moet weten welke bedrijfsactiviteiten en -praktijken gereglementeerd zijn, en welke arbeidspraktijken en douaneprocedures van invloed zullen zijn op de wijze waarop jij je bedrijf op de nieuwe markt runt.

6. Heb je de beste bedrijfsstructuur voor jouw expansie gekozen?

De keuze van de juiste bedrijfsstructuur is van fundamenteel belang voor jouw expansie. Daarom is het van cruciaal belang te beslissen of je een filiaal, een vertegenwoordiging, een dochteronderneming of een joint venture opent, aangezien de relevante administratieve procedures van structuur tot structuur aanzienlijk zullen verschillen. Deze beslissing vereist nauwgezet en grondig onderzoek.

Je zult ook de juiste verzekeringsstrategieën moeten vinden en invoeren om je bedrijf tegen politieke en handelsrisico’s in te dekken. Dit geldt ook voor jouw werknemers in het buitenland. Je zult een risicobeheersplan moeten opstellen en een verzekering afsluiten om expats en andere werknemers te beschermen.

7. Heb je nagedacht over de manier waarop je in jouw nieuwe markt aan klantenservice gaat doen?

Zoals bij alle bedrijven tegenwoordig, ligt een uitstekende online klantenondersteuning aan de basis van een bloeiend en succesvol bedrijf. In een buitenlandse omgeving, waar het moeilijk en duur kan zijn om lokale mensen aan te werven en op te leiden, is het uitbesteden van de klantendienst een werkbaar en zeer haalbaar alternatief.

Dus als je geen interne klantenservicemedewerkers hebt die de taal van het land waarnaar je uitbreidt vloeiend spreken, is het uitbesteden van je klantenservice een verstandige optie. Het zal jouw expansie veel gemakkelijker en succesvoller maken.

8. Heb je vastgesteld welke hulp je kunt krijgen?

Er zijn veel organisaties en regeringen die expansie in het buitenland aanmoedigen door bijstand en advies te verlenen aan bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn. Zorg ervoor dat je contact opneemt met kamers van koophandel, handelsmissies, consulaten en ambassades om na te gaan welke programma’s en ondersteunende structuren beschikbaar zijn om je te helpen bij jouw expansie.

Veel landen hebben ook financieringsprogramma’s van de overheid opgezet om internationale bedrijfsuitbreiding aan te moedigen en te ondersteunen. Maak er een prioriteit van om uit te zoeken of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een dergelijk programma.

9. Neem de allerbeste medewerkers aan om deze reis met jou te maken

De juiste mensen vinden is altijd moeilijk, maar in het buitenland is het nog ingewikkelder. Internationale expansie vereist vaak veranderingen in je HR-management. Misschien moet je werknemers in het buitenland aanwerven of een deel van je eigen personeel in het buitenland laten werken.

Dit is een punt waarop je een Volunteer for International Experience (VIE)-opleiding zou kunnen overwegen. Je zult ook personeel en taken op de meest efficiënte manier moeten organiseren om dit aspect van jouw expansie in het buitenland te vergemakkelijken.

10. Verlies andere procedures die je mogelijk moet implementeren niet uit het oog

Afhankelijk van het land waarnaar je wilt uitbreiden en de aard van je bedrijfsuitbreiding, is het heel goed mogelijk dat je nog andere regelingen en taken moet uitvoeren, zoals het registreren van jouw handelsmerk in het buitenland, het regelen van werkvergunningen en visa, of cruciale zaken zoals het opzetten van een bankrekening in het land waarnaar je uitbreidt.

11. Wees voorbereid op onverwachte uitdagingen!

Online vergaderen is het nieuwe ‘normaal’ geworden sinds de coronapandemie – we werken in een virtuele wereld. Dit wordt bemoeilijkt door verschillende tijdzones, dus het vinden van dat digitale evenwicht dat voldoende contactpunten creëert om effectief te kunnen functioneren, is essentieel. Verwacht dat dit voor alle betrokkenen een voortdurende leercurve zal zijn die voortdurende aanpassing en compromissen zal vereisen.

Tot slot

Internationale expansie kan een opwindende en voorspoedige dageraad voor jouw bedrijf inluiden. Je zult echter goed op de bovenstaande punten moeten letten als je vol vertrouwen onbekend terrein wilt betreden!