Tips om je bedrijf uit te breiden naar België

Tips om je bedrijf uit te breiden naar België

Er zijn tal van uitstekende redenen om jouw bedrijf naar België uit te breiden. Het heeft een open economie zonder onnodige bureaucratische rompslomp. De beroepsbevolking is gesofisticeerd en goed opgeleid. Het ligt in het centrum van Europa en in veel van haar belangrijkste industriële en economische hotspots.

Bovendien herbergt het enkele van de belangrijkste multinationale organisaties zoals de NAVO, het Europees Parlement, de Europese Commissie en Eurocontrol, en ca. 160 ambassades. Het heeft een uitstekend wegen-, luchthaven-, haven- en spoorwegennet, waardoor 500 miljoen consumenten gemakkelijk bereikbaar zijn binnen een compacte straal van 800 kilometer.

Uitbreiden naar België heeft echter wel enkele uitdagingen. Hier volgen enkele nuttige tips om deze expansie vlotter te laten verlopen:

1. Breid niet lichtvaardig uit

Voordat je uitbreidt naar België, zul je je huiswerk moeten doen! Je moet de wettelijke structuren voor bedrijven in België begrijpen, en weten hoe de Belgische markt werken.

Er is echter ook heel wat steun beschikbaar om je te helpen.
Veel Belgische banken geven je graag advies.
– Informeer naar de steun van het European Enterprise Network en of je bedrijf in aanmerking komt voor subsidies of steun via het Europees Investeringsfonds.
– Andere nuttige bronnen waarop he een beroep kunt doen zijn de Federale Overheidsdienst Economie, Business Belgium en de Belgische Sociale Zekerheid.

2. Wie mag een bedrijf runnen in België?

Sommige beroepen zijn in België gereglementeerd door de overheid, wat betekent dat er bepaalde voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen. Op de website van Business Belgium vind je meer informatie over gereglementeerde beroepen en over de vereisten en procedures voor het opstarten van een bedrijf in België. In het kort zul je het volgende moeten doen:

 • Een ondernemingsnummer aanvragen voor je bedrijf
 • De naam van je bedrijf registreren
 • BTW-registratie
 • Inschrijven bij een ziekenfonds
 • Inschrijven voor sociale zekerheid

3. Leer je nieuwe klanten kennen

Belgische consumenten behoren tot de hoogst opgeleide in Europa. Ze zijn gesofisticeerd en beschikken over het algemeen over een redelijk besteedbaar inkomen. Nederlands en Frans zijn de twee officiële talen van België, hoewel ook Duits wordt gesproken. Een groot deel van de Belgen spreekt ook Engels.

Er zijn drie grote culturele zones in België:

 • Vlaanderen, met een hoofdzakelijk Nederlands geïnspireerde bevolking
 • Wallonië, met een hoofdzakelijk Frans geïnspireerde bevolking
 • Noordoost-België, met een sterk Duits accent

Maar zakelijke documenten vormen een nog grotere uitdaging! Alle zakelijke documenten moeten worden opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Portugees. Als er vertalingen worden gebruikt, moeten deze worden gewaarmerkt als eensluidende afschriften van het originele zakelijke document. Het is daarom belangrijk dat je deze richtlijnen volgt in al je zakelijke documentatie en dat jouw website en social media-aanwezigheid dit voorbeeld volgen.

4. Je zult een zakelijke bankrekening moeten openen

Voordat je een bedrijf in België vestigt, zul je een Belgische bankrekening moeten openen. Deze rekening moet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en gescheiden zijn van jouw persoonlijke bankrekening. Het rekeningnummer moet op al je zakelijke documenten worden vermeld. Dit zijn enkele van de Belgische banken die verschillende zakelijke rekeningopties aanbieden:

 • Belfius Bank
 • KBC Brussel
 • ING België

5. Win actuele informatie in over de vennootschapsbelasting

Dit is een zeer complex onderwerp, en er wordt ten zeerste aangeraden om professionele hulp in te schakelen! Het begrijpen van de wettelijke vereisten, verordeningen, regels en voorschriften van België is een uitdaging. Werken met lokale en goed geïnformeerde adviseurs is van cruciaal belang voor de uitbreiding van jouw bedrijf.

Merk ook op dat de Belgische intellectuele eigendomsrechten enkel geldig zijn in de regio waar ze geregistreerd zijn. Bedrijven moeten een ‘bundel’ van octrooien registreren in elk gewest waar ze zaken doen.

6. Informeer je over verzekeringen

Zorg ervoor dat je volledig op de hoogte bent van de bedrijfsverzekeringen die in België vereist zijn. Sommige zijn optioneel, andere zijn verplicht:

 • Verplichte werknemersverzekering
 • Verplichte verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid voor alle bedrijven die vanuit een gebouw werken.
 • Verplichte autoverzekering
 • Verplichte ziekteverzekering
 • Optionele beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Optionele opstal- en inboedelverzekering
 • Optionele cyberverzekering tegen gegevensverlies, uitval van servers
 • Hoewel het niet verplicht is, is het een goed idee om een vrijwillige arbeidsverzekering af te sluiten

7. Wees bereid om een uitstekende klantenondersteuning te bieden

Jouw gesofisticeerde Belgische prospects verwachten klantenservice in het Nederlands, Frans en Duits. Ze verwachten dat de klantenondersteuning is afgestemd op hun behoeften en voorkeuren, en dat hun cultuur wordt gerespecteerd.

Belgen waarderen beleefdheid, efficiëntie en een snelle oplossing van problemen. Wanneer je met hen spreekt, gebruik dan hun titel waar van toepassing. Vermijd het gebruik van voornamen tot er een relatie is opgebouwd. Vooral in een juridische of financiële context is een formelere toon vereist.

Belgen zijn over het algemeen een nuchter en recht door zee volk. Zij kunnen zich ongemakkelijk voelen bij een al te enthousiaste manier van spreken of schrijven.

8. Personeel tewerkstellen in België

Aan het tewerkstellen van personeel in België zijn de volgende eisen verbonden:

 • Je moet je als werkgever laten registreren bij de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
 • Je doet dit door een elektronische aangifte van tewerkstelling, afgekort DIMONA
 • Je moet elk kwartaal bij de RSZ een aangifte indienen met de lonen en overige bezoldigingen van de werknemers

Zodra he personeel in dienst hebt, moet je je houden aan de Belgische arbeidswetgeving, die onder meer inhoudt:

 • een werkweek van 38 uur
 • het betalen van het minimumloon zoals vastgelegd in België
 • een minimum van 20 dagen jaarlijkse vakantie (voor voltijdse personeelsleden)
 • het naleven van de richtlijnen inzake welzijn en veiligheid van de werknemers
 • het voorzien in arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen

9. Tot slot, heb je de volgende vakjes aangekruist?

 • Heb je voldoende middelen voor de uitbreiding?
 • Wat zijn de werkelijke kosten en het tijdsbestek dat je voor deze uitbreiding nodig hebt?
 • Beschikt je bedrijf over systemen voor het beheer van de belastingen, de naleving van de voorschriften en de Belgische immigratiewetten?
 • Beschikt je bedrijf over juridische en HR-experts om je uitbreiding te vergemakkelijken?
 • Ben je op de hoogte van de nodige vergunningen en licenties die vereist zijn voor je uitbreiding?
 • Heb je de capaciteit om een meertalige klantendienst aan te bieden, of is uitbesteden een betere optie?

De centrale ligging van België, de pro-business houding en de open economie bieden geweldige mogelijkheden voor expansie. Je moet echter bereid zijn een aantal extra stappen te zetten om te gedijen in het zeer concurrerende en complexe bedrijfsklimaat.