Reputatie management

Wanneer bedrijven veel klachten ontvangen, er online negatief over ze gesproken wordt en/of de consument over het algemeen een negatief beeld van uw bedrijf heeft is het zaak direct actie te ondernemen. Een slecht imago heeft een directe invloed op de verkoop en het (financiële) succes van uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat er op alle online berichten gereageerd wordt en dat dit snel en op de juiste manier gebeurt.

Sociale media spelen een belangrijke rol in reputatiemanagement. Ze hebben een grote en directe invloed op het imago van een bedrijf en dienen dus met zorg benut te worden bij het in stand houden en vergroten van een positief imago.

Minstens zo belangrijk als het adequaat reageren op klachten en negatieve uitlatingen op het internet is het voorkomen ervan. Problemen oplossen voordat de klant zelf contact opneemt met de klantenservice is daar een goed voorbeeld van. Waar nodig kunt u er zelfs voor kiezen de klant proactief te benaderen om ze van het probleem op de hoogte te brengen. Dit schept vertrouwen en een hechtere band met uw klanten.

Digital Customer Care Company kan u hier uitstekend bij helpen. Hoe wij dat doen? Neem contact met ons op voor meer informatie en advies over hoe wij uw klantenservice kunnen transformeren.

Online monitoring

Op de juiste manier reageren op klachten en negatieve berichten

Proactieve aanpak

Negatief omzetten in positief

Een positief imago

Tools

Digital Customer Care Company beschikt over alle hulpmiddelen die nodig zijn om goede analyses te kunnen maken en u van goede inzichten te kunnen voorzien.

Expertise

Door onze kennis en ervaring weten we precies waar we op moeten letten en hoe we data moeten interpreteren. Dit resulteert in duidelijke conclusies en concreet advies.

Een goed imago is niet alleen fijn voor de directe verkoop, maar het geeft ook gratis publiciteit. Studies hebben aangetoond dat consumenten zich niet alleen sterk laten leiden door het imago van een bepaald bedrijf, maar nog meer door aanbevelingen van bekenden én door gebruikerservaringen die ze veelal op sociale media vinden.

Door het geven van juiste informatie en door correct om te gaan met online klachten en negatieve berichten kunt u het imago van uw bedrijf in stand houden of snel verbeteren; Bestaande klanten blijven terugkomen, delen hun tevredenheid online en daar plukt u dan weer de vruchten van.

Hoe werkt dat? Onderzoek heeft aangetoond dat een (onverwachte) positieve ervaring met een bedrijf consumenten ertoe beweegt positief over dat bedrijf te spreken met vrienden, bekenden en collega’s. Zelfs als er eerst een klacht was. Tevredenheid bij uw bestaande klanten zorgt voor een betere online representatie van uw bedrijf en zal op die manier dus leiden tot hogere verkoopcijfers.

Digital Customer Care Company helpt u om bestaande klanten te behouden en ze tot ambassadeurs van uw bedrijf te laten worden.

Reputatiemanagement is wenselijk indien er:

  • veel klachten binnenkomen;
  • negatieve online uitingen over uw bedrijf verschijnen; en/of
  • uw klanten en doelgroep een negatief beeld van uw bedrijf hebben.